Förbundet — Aktuellt & debatt

2019-03-01, Stipendium

Nu är det dags att söka forskarstipendium från Vivian Wahlbergs forskningsfond. Stipendiet kan sökas av legitimerad barnmorska. Forskarstipendium 2019 10…

2019-02-19, Forskning, Nätverk, Vårdfrågor

Vårdformen caseload som i detta projekt kallas Barnmorska Hela Vägen innebär vård i en sammanhållen vårdkedja och liknande vårdformer har…

2019-02-05, Svenska Barnmorskeförbundet

Här hittar du information om hur du blir medlem i Svenska Barnmorskeförbundet. En del av SRAT. Byte av fackförbund Börja…