Förhållningssätt till krig och konflikter

Det finns ett stort engagemang hos er medlemmar med önskan om att Svenska Barnmorskeförbundet ska ta ställning i den väpnade konflikten mellan Israel och Hamas. Som en del av SRAT och därmed  i Saco  står Svenska Barnmorskeförbundet bakom deras uttalande. Ta gärna del av Svenska Barnmorskeförbundets policy som tidigare publicerats samt Sacos publicering kring ställningstagande i krig och konflikter.

Svenska Barnmorskeförbundet: Humanitär rätt måste respekteras

Krig och konflikter | Sveriges akademikers centralorganisation (saco.se)