Humanitär rätt måste respekteras

Svenska Barnmorskeförbundet organiserar barnmorskor. I vårt arbete som barnmorskor värnar vi om kvinnor och barn och människor i en utsatt situation. Vi fördömer starkt alla våldsamma handlingar mot oskyldiga civila. Vi kämpar för och upprätthåller respekten för humanitära värderingar. 

Det pågår krig och konflikter i många delar av världen. Som barnmorskor arbetar vi för dem som behöver vår hjälp oavsett var vi befinner oss. Vår etiska kod styr vårt handlande. I alla krig drabbas särskilt de mest utsatta, kvinnor och barn. Det leder till ett ofattbart lidande och död. Kvinnor tvingas genomgå graviditet och förlossning under undermåliga och osäkra förhållanden utan adekvat hjälp. För tidigt födda barn dör eller riskerar att leva med livslånga funktionsnedsättningar, eftersom de inte får nödvändigt medicinskt stöd under de första avgörande dagarna i livet. Antalet dödfödda och för tidigt födda barn kan öka dramatiskt. Konsekvenserna blir ofta stora för den enskilda, familjerna och samhället som helhet när kvinnor, mammor och deras barn skadas och dör.  

Våra barnmorskekollegor kämpar för att kunna bedriva god vård under svåra förhållanden och ska ha all respekt för detta ofta farliga och mycket svåra arbete.  

I alla krig måste internationell humanitär rätt respekteras. Humanitär hjälp måste kunna nå fram, sjukvårdsinrättningar skyddas och den personal som arbetar där. Allt annat är oacceptabelt och inhumant. 

 

Svenska Barnmorskeförbundets styrelse