SRAT:s chefsrapport visar: Kvinnor har tyngst arbetsmiljö

Idag släpper SRAT sin chefsrapport ”Jag är chef – men saknar superkrafter!”. Rapporten som lyfter chefers villkor och arbetsmiljö visar bland annat att kvinnor som är chefer ansvarar oftare för ett stort antal medarbetare jämfört med män som är chefer.

Rapporten bygger på en undersökning gjord bland förbundets chefsmedlemmar.

– Vardagen för chefer på kvinnodominerade arbetsplatser innebär många medarbetare, mycket övertidsarbete och för lite vila, säger Magnus Nordström, förbundsordförande i SRAT. Kvinnliga chefer har ansvar för fler medarbetare än manliga chefer. Det finns ett orättvist och ojämställt mönster här. Villkoren för chefer behöver bli hållbara och jämställda.

Undersökningen visar att 47 procent av chefsmedlemmarna inte tycker att deras arbetsbelastning är rimlig. Över en femtedel, 21 procent, har ofta arbetat det senaste halvåret trots att de känt sig sjuka. En femtedel tycker inte att de kan ta sitt arbetsmiljöansvar fullt ut.

– Arbetsgivare behöver se till att chefer kan koppla bort ansvaret mellan varven, säger Magnus Nordström. Jag tycker att det är skrämmande att så många släpar sig till jobbet trots att de är sjuka. När chefer inte har en hållbar arbetsmiljö går det i förlängningen också ut över de anställda.

Undersökningen i korthet

 • Undersökningen gick till 1075 personer varav 382 personer svarade
 • Svarsfrekvens: 36 %
 • En femtedel har direkt medarbetaransvar för 30 medarbetare eller fler
 • Bland män som är chefer har 44 % ansvar för arbetsgrupper på 1–20 medarbetare
 • Bland kvinnor som är chefer har 22 % ansvar för arbetsgrupper på 1–20 medarbetare
 • Bland kvinnor som är chefer har 25 % ansvar för arbetsgrupper som är 31 medarbetare eller fler
 • Bland män som är chefer har 15 % ansvar för ansvar för arbetsgrupper som är 31 medarbetare eller fler
 • En femtedel av cheferna kan inte ta sitt arbetsmiljöansvar fullt ut
 • 47 procent av cheferna har bristande ork kvar att göra andra saker efter arbetsdagens slut
 • 47 procent av cheferna håller ”inte alls” eller ” i ”liten grad” med om påståendet att deras arbetsbelastning är rimlig
 • 21 procent av cheferna har ”ofta” arbetat det senaste halvåret trots att de har känt sig sjuka
 • 27 procent av cheferna arbetar 46–50 timmar i veckan i genomsnitt

Ladda ner rapporten som pdf