Förbundet — Aktuellt & debatt

2020-05-14, Vårdfrågor

Svenska Barnmorskeförbundet har tagit fram en serie styrdokument för att klargöra förbundets ställningstagande i särskilda frågor som rör barnmorskans profession…

2020-03-27, Nyheter

Runt om i landet trappar läget upp när epidemin växer och sätter våra medlemmar som arbetar i regioner och kommuners…

2020-03-27, Forskning

An online global survey to track health works and COVID, developed by the Institute of Tropical Medicine of Antwerp. Dear…