Vårdförbundets blockad har brutit ut – detta gäller för dig som medlem i Svenska Barnmorskeförbundet SRAT

 

Nu har Vårdförbundets övertids-, mertids- och nyanställningsblockad brutit ut. Som medlem i SRAT är det viktigt att du är medveten om situationen och vad som gäller.

Svenska Barnmorskeförbundet SRAT är neutrala

Svenska Barnmorskeförbundet SRAT och dess medlemmar är neutrala i den pågående konflikten mellan Vårdförbundet och SKR. Svenska Barnmorskeförbundet SRAT har informerat både SKR och Vårdförbundet om vår neutralitet.

Vad gäller för dig som Svenska Barnmorskeförbundet SRAT-medlem?

Detta får du göra

  • Arbeta färdigt dina egna arbetsuppgifter på mertid eller övertid om det behövs.
  • Ta extra pass för att kollega VABar eller är sjuk.
  • På ordinarie arbetstid står du till arbetsgivarens förfogande och löser de arbetsuppgifter som finns på arbetsplatsen oavsett vem som egentligen skulle ha utfört dem.
  • Arbeta övertid eller mertid om det är arbetsuppgifter som inte skulle ha gjorts av konfliktande kollega.

Detta får du INTE göra

  • Jobba mertid eller övertid för att utföra en kollegas arbetsuppgifter som den kollegan egentligen skulle ha gjort på mertid eller övertid.
  • Ta extra pass för att den som skulle ha tagit passet skulle göra det på mertid eller övertid vilket nu inte går på grund av blockaden.
  • Om arbetsgivaren beordrar dig att täcka upp för en konfliktande medlem i Vårdförbundet?
  • Påminn arbetsgivaren om vår neutralitet. Om arbetsgivaren insisterar, ska du inte riskera arbetsvägran. Ta arbetspasset eller utför arbetsuppgiften och lämna samtidigt över den här informationen till arbetsgivaren.

Om arbetsgivaren beordrar dig att täcka upp för en konfliktande medlem i Vårdförbundet?
Påminn arbetsgivaren om vår neutralitet. Om arbetsgivaren insisterar, ska du inte riskera arbetsvägran. Ta arbetspasset eller utför arbetsuppgiften och lämna samtidigt över den här informationen till arbetsgivaren.

Information att överlämna till arbetsgivaren vid behov

Läs mer hos SRAT

Kontakt
Vid frågor kontakta SRATs kansli på 08-442 44 60 måndag-fredag 08.00-16.30.
Vid akuta frågor (t ex beordran till strejkbryteri) utanför kontorstid ring 08-442 44 74 eller 08-442 44 67. Lämna ett meddelande om vi inte svarar.