Kategori “Samarbete”

2017-06-21, Debatt, Samarbete, Vårdfrågor

Förbundsordförande Mia Ahlberg deltar seminarier i och debatter under Almedalsveckan 2017. 3 juli Hur står det egentligen till med svensk…

2017-04-27, Stockholm, Föreningsmöte, Samarbete, Vårdfrågor

Vi är nu drygt 40 personer som ingår i nätverket varav 30 träffades på mötet i Stockholm den 20 mars…

Internationellt, Samarbete

International Day of the Midwife. 5 May 2017. Midwives, Mothers & Families: Partners for Life! #IDM2017 www.internationalmidwives.org IDM 2017 Resources…

KonferensKonferens, Samarbete, Vårdfrågor

Svenska Barnmorskeförbundet och Svensk Förening för Obstetrik & Gynekologi bjuder in till temadag Abort på ABF-huset i Stockholm den 13…

Stockholm, Föreningsmöte, Samarbete

Nätverket Kollega till Kollega bjuder in till möte med nyanlända sjuksköterskor och barnmorskor. Tid och plats: Stockholm 29 mars klockan…

Föreningsmöte, Samarbete

Nordiskt Jordemoderförbund (NJF) samlas för möte i Köpenhamn den 21-22 april 2017. I Nordiskt Jordemoderförbund – The Nordic Federation of…

Internationellt, Samarbete

White Ribbon Alliance Sweden och Svenska Barnmorskeförbundet bjuder in till informationsträff om vårt gemensamma projekt i Rumänien. Tisdagen den 6…