Välkommen till uppföljning av Säker Förlossningsvård Löf

Under hösten 2017 kommer Löf att hålla seminarier för att följa upp arbetet med Säker Förlossningsvård. Det blir en inspirerande eftermiddag där nationella resultat, lokala resultat och de aktiviteter projektet resulterat i redovisas. Det finns också möjligheter att utbyta erfarenheter av projektet.

Programmet kommer bland annat att innehålla
Om Säker Förlossningsvård idag
Resultat – lokalt och nationellt
Erfarenheter – lokalt och nationellt
Webbutbildningarna i CTG, Neo-HLR och bäckenbottenskador
Rutinkollen Förlossning och Mödrahälsovård
NeoTap
Om Säker Förlossninsgvård i framtiden – hur arbetar vi vidare?

Vi erbjuder följande tillfällen, välj mötesort/datum som passar er!
Datum Tid Region Mötesplats

3/10 kl. 13.00 – 16.30
Norra Arlanda

17/10 kl. 13.00 – 16.30
Södra Hässleholm

24/10  kl. 13.00 – 16.30
Västra Göteborg

Anmälan
Det är kostnadsfritt att delta och Löf bekostar resan för två deltagare per sjukhus. Vi ser gärna tvärprofessionell representation. Om ytterligare deltagare vill medverka får sjukhuset stå för resekostnaden. Vi bjuder på eftermiddagsfika. Vänligen meddela om ni har särskilda kostbehov. Anmälan görs till . Ange namn och mailadress för varje deltagare.

När ni har gjort anmälan kommer vi att kontakta er för att efterhöra om ni har resultat/erfarenhet av Säker Förlossningsvård som ni vill redovisa på seminariet.

Väl mött!
Styrgruppen för Säker Förlossningsvård Löf

Säker Förlossningsvård är ett nationellt tvärprofessionellt samarbete i syfte att minska förlossningsskador på barn, främst till följd av undvikbar asfyxi. Projektet startade 2007 och avslutades 2011 efter att landets samtliga förlossningskliniker deltagit. Beslut togs om att fortsätta projektet och 2013 påbörjades den andra fasen. Förutom att följa upp den första fasen, ingår nu även riskgraviditeter samt skador på mamman, främst bäckenbottenskador, i arbetet.

Projektet genomförs i samverkan mellan Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi, Svenska Barnmorskeförbundet, Svenska Neonatalföreningen och Löf (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag).

Inbjudan – Välkommen till uppföljning av Säker Förlossningsvård!

Lämna en kommentar