Barnmorskan på Skansen

På Skansen gestaltas hur livet var förr, och en viktig del i livet var starten – födseln. För att kunna ge en bild av hur en viktig yrkeskår fungerade under åren 1920 – 1930 har Skansen inlett ett samarbete med Svenska Barnmorskeförbundet. Med hjälp av volontärer som alla arbetat som barnmorskor kommer gästerna på Skansen att få möta Hilda Andersson, legitimerad barnmorska på väg till nästa förlossning någon gång på 1930-talet.

Hilda Andersson är barnmorska till yrket och på väg till en kommande förlossning. Med sig på pakethållaren har hon väskan med all utrustning som behövs. Hilda har gått sin utbildning i huvudstaden och är aktiv i en tid när förlossningsvården i Sverige genomgår stora förändringar. Nu blir det modernt att föda på sluten förlossningsvård istället för hemma. Barnmorskan blir ett yrke med status i en avancerad sjukvårdsapparat.

Barnmorskan är också experten som ska bidra till det demokratiska samhällsbygget – i sann social ingenjörsanda. Det råder arbetsbrist på 20-talet och få barn föds. Barnadödligheten ökar, cirka 52 barn per 1000 födda. Mödradödligheten ligger på 3 per 1000 födda. Den ökar på grund av spanska sjukan som härjade i Sverige vid tiden för första världskriget, infektioner och illegala aborter. Många dör även efter kejsarsnitt och i barnsängsfeber.

Barnmorskan på Skansen är ett samarbete med Svenska Barnmorskeförbundet som startade sista lördagen i september och sedan pågått varje helg till och med söndag den 22 oktober 2017. Volontären i tjänst möter Skansens gäster ute på området som Hilda Andersson, barnmorska och yrkeskvinna under åren1920-1930.

Våren 2018 kommer Barnmorskan tillbaka till Skansen.

Läs mer om Barnmorskan på Skansen i Jordemodern Nr 11 november 2017.

Skansen samarbetar med Svenska Barnmorskeförbundet – Barnmorskan på Skansen Hilda Andersson – en yrkeskvinna i tiden.

Barnmorskan på Skansen – möten i statarstugan.

 

 

En kommentar till Barnmorskan på Skansen

  1. Deltog i en konferens om Volontärer.
    Barnmorskan Hilda presenterades )3 st) för oss i grupperna och vi fick följa med Hilda till Statarlängen.
    Utomordentligt proffsigt och trevligt genomfört.
    Respekt!!

Lämna en kommentar