RIKSSAMBA-konferens 2017

Här kommer en rapportering från vackra Linköping och Samordningsbarnmorskornas årliga RIKSSAMBA-konferens. Denna korta återrapportering från våra konferenser kommer härefter att publiceras och vara ett återkommande inslag på Barnmorskeförbundets hemsida varje höst.

Under två halvdagar och en heldag i ljumma september samlades i vanlig ordning årets samordningsbarnmorskor (SAMBOR). I år var det Östergötland som stod som värd för hela konferensen med Maria Åkerlund från Norrköping och Åsa Råsbrink från Linköping. Dagarna var späckade med spännande och intressanta föreläsningar där vi alla fick med oss olika förslag på förbättringsområden för att jobba vidare hemma i våra respektive landsting/regioner.

Vi är alla överens om att dessa dagar är guld värda när det gäller hur man kan sprida goda exempel och bra rutiner till varandra, utan att behöva uppfinna hjulet själva i det egna landstinget/regionen. Eller som vi barnmorskor brukar säga, vi är duktiga på att ”befrukta varandra” med idéer och kompetens. Under en eftermiddag hann vi även med ett studiebesök på nya Förlossningen och på Kvinnohälsan.
Nästa år syns vi i Malmö!

Ett utdrag av ämnen och föreläsare under
RIKSSAMBA-konferensen 26-28 september 2017

Single mum by choice;
Gunilla Sydsjö, professor och beteendevetare KK US

Nationella ANDT-strategin;
Lotta Hjalmarsson Österholm; länssamordnare för det alkohol-och drog-förebyggande arbetet, Elin Undervall Länsstyrelsen.

Graviditetsregistret;
Kerstin Petersson, ordförande MHV-gruppen/Graviditetsregistret, SAMBA Stockholm.

Kunskapsunderlag levnadsvanor Svenska Barnmorskeförbundet; Susanne Åhlund, barnmorska, styrelseledamot Svenska Barnmorskeförbundet, Kajsa Westlund, barnmorska, kanslichef Svenska Barnmorskeförbundet.

Riskvärdering preeklampsi;
Eric Hildebrandt överläkare, Ann-Marie Lindqvist ultraljudsbarnmorska KK US

Graviditetsdiabetes;
Caroline Lilliecreutz Mödrahälsovårdsöverläkare KK US

Nya vårdprogrammet för cervixcancerprevention;
Caroline Lilliecreutz MÖL KK US

Preventivmedel i ett globalt perspektiv;
Janne Brynhildsen professor KK US

Brobygge mellan klinik och akademi;
Lotta Lindh Åstrand sjuksköterska med dr, KK US och Siw Alehagen, barnmorska, docent Linköpings universitet

Kunskap och attityder kring alkoholkonsumtion under graviditet: Janna Skagerström, folkhälsovetare med dr. FoU-enheten Region Östergötland

Preventivmedelsrådgivning – en utmaning inom abortvård;
Helena Kilander, barnmorska doktorand, KK Höglandssjukhuset Eksjö

 

Skrivet av Anneli Karlén, SAMBA Halland och nationell kontaktperson för Samordningsbarnmorskorna. Sekreterare för Samordningsbarnmorskorna är Linnéa Swanson; SAMBA i Göteborg.

Samordningsbarnmorskorna inom mödrahälsovården i Sverige har ett eget nätverk med regelbundna möten och konferenser. Kontaktpersoner är Linnéa Swanson, Samordningsbarnmorska, Verksamhetutvecklare, Lokal objektspecialist verksamhet, Närhälsan MHV-teamet, Göteborg och Anneli Karlén, Barnmorska öppen vård, SAMBA / Vårdutvecklare, Kvinnohälsovården-Ungdomsmottagningen stab och ledning, Ambulans diagnostik och hälsa, Varberg, Region Halland.
Se information på sidan Nätverk.

Lämna en kommentar