Enkät om kvinnors upplevelse av mödra- och förlossningsvården

Vad tycker gravida och nyblivna mammor om vården? Hur upplever de sin egen hälsa? Alla kvinnor i Sverige som är gravida eller föder barn kommer att få Graviditetsenkäten via mail eller sms genom 1177 – Vårdguidens e-tjänster.

Graviditetsenkäten lanseras under 2018 och undersöker kvinnors hälsa och upplevelser av vården under graviditet, förlossning och eftervård. Syftet är att öka kvinnors delaktighet i samband med graviditet och förlossning samt att ge underlag till lärande och förbättringsarbete för landsting och regioner.

Bakom initiativet står Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som utformar Graviditetsenkäten tillsammans med Nationell Patientenkät, Bristningsregistret, Graviditetsregistret, Svenska Barnmorskeförbundet och Svensk förening för Gynekologi och Obstetrik (SFOG).

Enkäten kommer att skickas ut vid tre tillfällen; första delen skickas ut under graviditeten, andra delen skickas ut sex veckor efter förlossning och den tredje delen ett år efter förlossning. Gravida och nyblivna mammor kommer att uppmanas att starta ett konto med kontaktuppgifter på 1177.

Resultaten från undersökningen kommer att presenteras öppet och transparent.  Kontakt: Eva Estling, samordnare SKL, 

 

Lämna en kommentar