Kategori “Konferens”

KonferensFöreningsmöte, Forskning, Konferens, Nyheter

Barnmorskeförbundets årliga konferens! Reproduktiv Hälsa den 23-24 oktober på Clarion Arlanda Två dagar med föreläsningar & workshop, nya forskningsresultat &…

2013-10-21, Föreningsmöte, Forskning, Konferens, Nyheter

Konferens Reproduktiv Hälsa hölls på Clarion, Arlanda. Två dagar med aktuell forskning, workshops, film, teater och intressanta diskussioner. Tema om goda levnadsvanor…

KonferensFöreningsmöte, Forskning, Konferens, Nyheter

Nu är det dags för Barnmorskeförbundets årliga konferens ! Reproduktiv Hälsa den 23-24 oktober på Clarion Arlanda Två dagar med…

KonferensKonferens

Vad och hur gör vi och varför? Kom och diskutera rutiner vid normal förlossning. Föredrag och paneldiskussioner. Rutinmässig CTG-övervakning. Tidig…

2013-08-05, Konferens, Utbildning

Vill du veta mer om hemförlossning? Den 30 september kommer en stor konferens i ämnet att gå av stapeln i Köpenhamn. Det finns endast…

KonferensKonferens

Svenska Barnmorskeförbundet inbjuder alla som forskar eller arbetar inom området sexuell och reproduktiv hälsa att, till konferens reproduktiv Hälsa 2013…