Chefskonferens 2-3 december 2014

Barnmorskeförbundets Chefskonferens på Hasseludden i Nacka den 2-3 december 2014. Välkomna!

Uppdaterat program 2014-11-14

Tisdag 2 december
09.00 -10.00 Registrering och kaffe
10.00-10.30 Inledning Ingela Wiklund, förbundsordförande
10.30 -12.30 Chef med känsla och förnuft – om professionalitet i chefsrollen  Mia von Knorring, psykolog med dr – utförlig presentation se nedan.
12.30 -14.00                     Lunch
14.00 – 16.45 Värdebaserad vård och ledarskap  – ett nytt sätt att organisera sjukvården och ett nytt ersättningssystem, Johan Mesterton, IVBAR, och Isis Amer-Wåhlin,  klinisk projektledare för förlossningsprojektet SVEUS.
16.45                                  Badintroduktion
17.00                                  Yoga
19.00                                  Middag

Onsdag 3 december
09.00 -11.30 Ledarskap – om uppmärksamhet och inflytande, Stefan Jutterdal, förbundsordförande Fysioterapeuterna.
11.30 -13.00                     Lunch
13.00 -14.30 Personcentrerad vård, Marie Berg, professor Göteborgs universitet
14.30 -15.00                     Utvärdering och avslutning

Chefskonferensen 2014!
Ladda ner
, fyll i och skicka in en anmälan till
Frågor – kontakta Kajsa Westlund på kansliet.


Chef med känsla och förnuft – om professionalitet i chefsrollen
Som chef ställs man ofta inför situationer som är känslomässigt utmanande – konflikter i arbetsgruppen, bristande stöd från den egna chefen, medarbetare som inte tar sitt ansvar… Listan kan göras lång. Hur man som chef hanterar sig själv och andra i de situationerna får konsekvenser inte bara för en själv, utan också för medarbetarna och verksamhetens resultat. I föreläsningen tar Mia utgångspunkt i aktuell ledarskapsteori och forskning och beskriver hur man som chef kan ta sin chefsroll på ett så professionellt sätt som möjligt – d.v.s. med både känsla och förnuft.

Mia von Knorring, medicine doktor och legitimerad psykolog. Hon arbetar som forskare på Karolinska Institutet. Sedan snart 15 år tillbaka arbetar hon också i eget företag som föreläsare och handledare för chefer i olika typer av organisationer. Hon disputerade vid Karolinska Institutet 2012 på avhandlingen ”The manager role in relation to the medical profession”. 2010 skrev hon tillsammans med Christer Sandahl och Erica Falkenström boken ”Chef med känsla och förnuft. Om professionalism och etik i ledarskapet” (Natur&Kultur).

Avhandling  The manager role in relation to the medical profession