Barnmorskor på Nordiskt Forum #NF2014

Idag den 12 juni samlas barnmorskor för manifestation på Nordiskt Forum i Malmö. Barnmorskeförbundet deltar också i debatter och med projekt Goda levnadsvanor på #NF2014 – New Action on Women’s Rights.

Förbundsordförande Ingela Wiklund, vice ordförande Eva Nordlund, styrelseledamot Marianne Weichselbraun  & docent Helena Lindgren finns tillsammans med Barnmorskeupproret på den fria scenen 2020 klockan 15.00. Under eftermiddagen ordnas även debatt om förlossningsvården med politiker i Skåne & barnmorskan Karin Reimegård som moderator. Styrelseledamot Catharina Zätterström deltar i paneldebatt om sexuella och reproduktiva rättigheter. Projekt Goda levnadsvanor med barnmorskorna Susanne Åhlund och Marianne Johansson finns på plats i Malmö.

Kontaktuppgifter till Svenska Barnmorskeförbundets styrelse.

Följ vad som händerSvenska Barnmorskeförbundets facebooksida.

Program för alla dagarna hittar du på Nordiskt Forum i Malmö – New Action on Women’s Rights 12-15/6 2014. Läs mer på hemsidan www.nf2014.org