Konferens om Verksamhetsförlagd utbildning 7-8 maj 2015 i Umeå

En konferens för dig som handleder barnmorskestudenter ute i verksamheten, arbetar som adjungerad klinisk adjunkt eller på barnmorskeutbildning vid landets lärosäten. En konferens för alla barnmorskor som är intresserade av utbildningsfrågor.

För första gången anordnar Barnmorskeförbundet en konferens om den verksamhetsförlagda utbildningen(VFU). Konferensen arrangeras i samarbete med Barnmorskeprogrammet vid Umeå universitet.

Årets konferens – den 7-8 maj 2015 i Umeå med tema Verksamhetsförlagd utbildning. Information om lokal, program, resor och boende.

År 2015 har Barnmorskeförbundets konferens fokus på verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Utbildningen till barnmorska ligger på avancerad nivå och femtio procent av utbildningen är verksamhetsförlagd sådan. Klinisk utbildning inom förlossningsvård, BB-vård, gynekologiskvård, abortvård samt utbildning inom mödrahälsovård är en stor del av studentens vardag. Handledaren ute på kliniken är i de flesta fall en erfaren barnmorska av vilka ett stort antal har handledarutbildning. Organisationen med bashandledare och huvudhandledare/kliniska adjunkter ser olika ut i landet.

Utvecklingen sker snabbt och bra utbildningsplatser inom verksamheterna är av största vikt. Hur ser den verksamhetsförlagda utbildningen ut vid olika lärosäten, hur arbetar handledarna, vilken typ av bedömning finns vid olika placeringar? Vilken evidens finns för olika sätt att handleda?  Hur ser samverkan ut mellan klinik och lärosäte? Det finns mycket att diskutera och dela med sig av.

Vi inser alla vikten och värdet av allt det arbete som sker inom den verksamhetsförlagda delen av barnmorskeutbildningen och vill därför lägga tyngdpunkten på detta.

Barnmorskeförbundet anordnar konferensen tillsammans med Barnmorskeprogrammet Umeå universitet.

För frågor om konferensen, ta kontakt med Marianne Johansson i Utbildningsrådet (program) eller på kansliet (utställning & konferensanmälan).

Information om konferensen, resor och boende.
Välkomna till Umeå i maj!