Temadag Tobak

Alla röker allt mindre – utom unga kvinnor. Hur möter vi det? En temadag om tobak. Projekt Goda Levnadsvanor.

Svenska Barnmorskeförbundets projekt Goda levnadsvanor anordnar en temadag om tobak i samarbete med Sjuksköterskor mot tobak, KSAN, SFOG, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten.

Dagen anordnas i Stockholm på Folkets Hus vid Norra bantorget.
Fredagen den 24 oktober klockan 10.00 till 16.00.
Kaffe samt registrering från klockan 09.00.

Temadagen kommer att ha fokus på kvinnan i alla åldrar.

Dagen vänder sig till barnmorskor, sjuksköterskor, läkare, socionomer och övriga intresserade som arbetar eller kommer i kontakt med tobaksfrågor.

Kostnad 400 kronor/person.

Anmälan till

Ange följande i anmälan;

 • Namn, telefonnummer samt e-postadress
 • Arbetsplats och yrke
 • Ange ev specialkost/allergi
 • Faktureringsadress

Anmälan senast den 17/10. Anmälan är bindande.
OBS! Begränsat antal platser!

Preliminärt program

FM

 • Inledning Marianne Johansson, Susanne Åhlund projektledare ”Goda levnadsvanor”, Barnmorskeförbundet och Ulla Lennartsson, barnmorska och medlem i Sjuksköterskor mot tobak
 • Iréne Nilsson Carlsson, Socialstyrelsen
 • Anna Gunnerbeck, läkare och forskare. Snusets påverkan på fostret under graviditeten.
 • Yvonne Stålnacke, kommunalråd i Luleå. ”Vad gör Luleå kommun för att minska ungdomarnas tobaksbruk?”
 • Non Smoking generation, Madeleine Wessung. Ny kommunikationsplattform mot barn och ungdomar
 • Elisabeth Johansson, skolsköterska i Hässleholms kommun, ordf. i SMART ”Hur kan en skolsköterska arbeta med tobaksprevention”

EM

 • Rut Arvidsson, KSAN; Vad händer när man som modell inte vill ställa upp på tobaksindustrins krav?
 • Magnus Stenbeck, statistiker, forskare på KI och Maria Kölegård, Folkhälsmyndigheten. Vad säger statistiken gällande rökning och dess verkningar för barn, unga och kvinnor?
 • Folkhälsomyndigheten, Rökfria miljöer hur når vi det på ett bra sätt?
 • SFOG
 • Ann Post, vice ordförande SMT Tobacco End game 2025
 • Niclas Wikström, ”Hur tänker tobaksindustrin, hur ska vi agera för att motverka?”

Paus för eftermiddagskaffe kommer att läggas in i programmet

Välkomna!