Temadag Gynekologisk cancer

En temadag om gynekologisk cancer och hälsa. Projekt Goda Levnadsvanor.

Kan vår livsstil påverka och förebygga gynekologisk cancer?
Forskning visar tydligt att levnadsvanorna kan påverka prevention och ha en positiv effekt på behandlingen av gynekologisk cancer. Vad kan vi göra själva och vad kan forskning och vård bidra med? Goda levnadsvanor/ Svenska Barnmorskeförbundet i samarbete med Socialstyrelsen och Rcc-Syd.

Dagen anordnas i Stockholm på Norra Latin/Folkets Hus vid Norra bantorget.
Den 6 november klockan 10.00 till 16.00.
Kaffe samt registrering från klockan 09.00.

Vi vänder oss till barnmorskor, sjuksköterskor, läkare och övriga intresserade.

Kostnad: 400 kronor/person

Anmälan till:

Ange följande i anmälan;

  • Namn, telefonnummer samt e-postadress
  • Arbetsplats och yrke
  • Ange ev. specialkost
  • Faktureringsadress

Anmälan senast den 24/10. Anmälan är bindande.
OBS! Begränsat antal platser!

Välkomna den 6 november!

Temadagens program