Varför nedmontera alternativ vårdform i Stockholm?

Ledningen för Södersjukhuset AB gick under måndagen (2015-10-19) ut med att man har planer på att lägga ned Södra BB i hela dess form. Södra BB är ett flaggskepp inom Stockholms förlossningsvård. Till och med sett ur ett nationellt perspektiv är Södra BB unikt.

Vad är det som gör Södra BB unikt?
Det är en av de kliniker som arbetar utifrån en tydlig vårdfilosofi. Den lilla enheten följer kvinnan och hennes familj under graviditet, förlossning och eftervård. Familjernas utvärderingar är samsynta, de är mycket nöjda med den vård de har fått.
På Södra BB jobbar man med kontinuerligt stöd av barnmorska. Det innebär att den födande och dennes partner har en barnmorska som följer dem under förlossningen. Forskning har visat att kontinuerligt stöd under födandet har en positiv effekt på utfallet av förlossningar. Detta kan alltså Södra BB erbjuda alla sina föderskor och deras familjer.

Beställarna inom Stockholms läns landsting har lagt till en kvalitetsindikator – andelen kvinnor som har kontinuerligt stöd av barnmorska under förlossningens aktiva fas – i sitt förfrågningsunderlag för Vårdval förlossning 2016. Det tyder på att politikerna har förstått vikten av närvaro och stöd under födandet. Något som verkar ha gått sjukhusledningen på SÖS helt förbi.

Under 2014 gjordes en genomlysning av förlossningsvården i Stockholm av Mc Kinsey. Där stack bland annat Södra BB ut på ett positivt sätt. De arbetar med hela vårdkedjan och bedriver en kostnadseffektiv vård med korta vårdtider. Något som borde vara av intresse ur ett samhällsperspektiv.

Förlossningsvården på SÖS behöver omorganiseras, det finns många anledningar till det. Den stora förlossningsavdelningen är nersliten, otidsenlig och hårt belastad. Personalen där upplever en mycket stressad arbetssituation.

Klinikledningen uppger att vården kommer att bli mer jämlik då man slår ihop förlossningen och Södra BB. Det är ett uttalande som är svårt att förstå.  Vad menar man med det? Att 7000 kvinnor ska passera en förlossningsavdelning med 12 rum? Var finns jämlikheten i denna tanke? Jämlik vård innebär inte likadan vård utan adekvat vård på rätt vårdnivå för den enskilde. En enormt stor förlossningsavdelning som den som nu planeras, det känns omodernt. Den födande kvinnan kommer att flyttas runt i olika lokaler under värkarbetet och efter förlossningen blir det ännu en flytt. Hur ska man kunna ge den födande det lugn och den ro hon och hennes partner behöver?

Varför inte göra tvärtom i sin organisation? I stället för att göra en förlossningsfabrik kan man göra flera mindre enheter där den födande slipper flytta runt under förlossningen och under tiden efter födseln.  Där fokuserar man på vad den födande kvinnan behöver utifrån vem hon är och vilken typ av graviditet/förlossning som hon har. Då kan det finnas goda förutsättningar för en individanpassad, patientcentrerad och jämlik vård eftersom vi alla är olika och har olika förutsättningar.

Varför rasera en vårdform som ger den födande kvinnan och hennes partner och familjen kontinuitet och kontinuerligt stöd genom hela vårdkedjan?

Frågorna är många. Svaren är få. Stockholms kvinnor behöver fortsatt ha kvar en viss form av valmöjlighet. Eller ännu bättre, bygg kvinnosjukvården med fokus på att ge kvinnorna rikligt med val, inte som nu, nedmontera kvinnors valmöjligheter.

Vi uppmanar Södersjukhusets ledning att tänka om i denna fråga!

Stockholms Barnmorskesällskap och
Vårdsakkunnig, Reprorådet, Stockholms läns landsting

Genomlysning av Stockholms läns förlossningsenheter (2014) Stockholms läns landsting.

Lämna en kommentar