Stockholms Lokalförening

Den 28 december 1885 sammankallade barnmorskan fröken Hanna Qvarsell några av huvudstadens barnmorskor för att höra om de ville bilda en förening. Man enades sig därom och den 8 februari 1886 var föreningen Stockholms Barnmorskesällskap bildad. År 2011 firade Svenska Barnmorskeförbundet och Stockholms Barnmorskesällskap 125 år.

Stockholms Barnmorskeförbund anordnar medlemsmöten vår och höst med föredrag och diskussion, ibland temadagar samt årsmöte i april/maj. Vi hoppas att många vill komma på våra möten så att vi får tillfälle att knyta nya kontakter och diskutera de många olika ämnen som vi brinner för. Ju fler vi blir desto roligare möten får vi!

Kontakta styrelsen om det är någon särskild fråga som du vill att Barnmorskeförbundet ska arbeta med. Vi tar gärna emot förslag på föreläsare och ämnen för kommande medlemsmöten samt motioner till årsmötet.

Medlemmar har rätt att inkomma med motioner och nomineringar till val av förbundsordförande och styrelse vid Svenska Barnmorskeförbundets förbundsstämma (ombudsmöte). Kontakta styrelsen Stockholms Barnmorskeförbund om du vill veta mer!

Kontakt mejl till lokalföreningen:

Styrelsen 2022


Ordförande (SJUKSKRIVEN)
Felicia Fagerstedt
Leg Barnmorska, Förlossning/BB Nya Karolinska Solna, förtroendevald Svenska Barnmorskeförbundet/SRAT.

Vice Ordförande

Leg Barnmorska, Projektledare för mentorskapsprogram inom Neonatologi, Karolinska Sjukhuset.
Telefon: 0708-408200

Sekreterare
Caisha Ahmed Arai
Leg Barnmorska, Förlossning/BB Nya Karolinska Solna.

Ledamöter

Leg Barnmorska, förlossningskoordinator och skyddsombud Södertälje BB/förlossning, Regionsövergipande fackligt förtroendevald för Svenska Barnmorskeförbundet-SRAT.

Telefon: 08 12324266 ( +46 70 2178204)


Leg Barnmorska, Dr i medicinsk vetenskap, Samordningsbarnmorska Region Stockholm, Högskoleadjunkt Sophiahemmets högskola, representant i barnmorskerådet.

Kajsa Persson Kay
Leg Barnmorska, UM Botkyrka, förtroendevald Svenska Barnmorskeförbundet/SRAT.

Mabel Zamora Hernandez
Leg Barnmorska,  Förlossning/BB Karolinska Huddinge, förtroendevald Svenska Barnmorskeförbundet/SRAT.

Kassör

Leg Barnmorska, BMM Älvsjö,  förtroendevald och skyddsombud Svenska Barnmorskeförbundet/SRAT.

Revisorer
Eva Nordlund
Cecilia Lind (suppleant)

Valberedning

Leg Barnmorska, Högskoleadjunkt KI, barnmorska på Södertälje förlossning, representant barnmorskerådet.


Leg Barnmorska, frilans på Barnmorska Sibelle AB

(suppleant)
Leg Barnmorska, Gullmarsplans UM

 

Senast uppdaterat: 2023-01-24