Stockholms Lokalförening

Den 28 december 1885 sammankallade barnmorskan fröken Hanna Qvarsell några av huvudstadens barnmorskor för att höra om de ville bilda en förening. Man enades sig därom och den 8 februari 1886 var föreningen Stockholms Barnmorskesällskap bildad. År 2011 firade Svenska Barnmorskeförbundet och Stockholms Barnmorskesällskap 125 år.

Stockholms Barnmorskesällskap

Barnmorskesällskapet anordnar medlemsmöten vår och höst med föredrag och diskussion, ibland temadagar samt årsmöte i april/maj. Vi hoppas att många vill komma på våra möten så att vi får tillfälle att knyta nya kontakter och diskutera de många olika ämnen som vi brinner för. Ju fler vi blir desto roligare möten får vi!

Kontakta styrelsen om det är någon särskild fråga som du vill att Barnmorskesällskapet ska arbeta med. Vi tar gärna emot förslag på föreläsare och ämnen för kommande medlemsmöten samt motioner till årsmötet.

Medlemmar har rätt att inkomma med motioner och nomineringar till val av förbundsordförande och styrelse vid Svenska Barnmorskeförbundets förbundsstämma (ombudsmöte). Kontakta styrelsen Stockholms Barnmorskesällskap om du vill veta mer!

Styrelsen 2020


Ordförande

Barnmorska, Södertälje BB/förlossning samt Gullmarsplans Ungdomsmottagning

Sekreterare

Barnmorska, Dr i medicinsk vetenskap, Lärare på Sophiahemmets högskola, representant i barnmorskerådet samt arbetar extra på BB Stockholm

Kassör

Barnmorska, Nacka Ungdomsmottagning, Södersjukhuset förlossning

Ledamöter
Ia Jeppson
Barnmorska, BB Stockholm, representant i barnmorskerådet, samtalsbarnmorska Aurora.

Kajsa Persson Key
Barnmorska, Förlossningen Karolinska Huddinge, förtroendevald.

Anne Oksanen,
Barnmorska, BB Stockholm

Sandra Rubio
Barnmorska, Capios barnmorskedrivna abortmottagning i Solna, representant i barnmorskerådet

Maria Wigbrant
Barnmorska, Mama Mia City

Maria Nordén Norman
Barnmorska, Södertälje BB/förlossning, förtroendevald.

Revisorer
Eva Nordlund
Anja Lundström (suppleant)

Valberedning
Linda Nilsson
Barnmorska Liljeholmens BMM, förtroendevald

Maria Ahlbom
Barnmorska, frilans, vik. adjunkt på Barnmorskeprogrammet KI fr o m höstterminen 2017

 

Senast uppdaterat: 2021-04-07