Stockholms Lokalförening

Den 28 december 1885 sammankallade barnmorskan fröken Hanna Qvarsell några av huvudstadens barnmorskor för att höra om de ville bilda en förening. Man enades sig därom och den 8 februari 1886 var föreningen bildad. År 2011 firade Svenska Barnmorskeförbundet och Stockholms Barnmorskesällskap 125 år.

Stockholms Barnmorskesällskap har 1442 medlemmar (2018).

Barnmorskesällskapet anordnar medlemsmöten vår och höst med föredrag och diskussion, ibland temadagar samt årsmöte i april/maj. Vi hoppas att många vill komma på våra möten så att vi får tillfälle att knyta nya kontakter och diskutera de många olika ämnen som vi brinner för. Ju fler vi blir desto roligare möten får vi!

Kontakta styrelsen om det är någon särskild fråga som du vill att Barnmorskesällskapet ska arbeta med. Vi tar gärna emot förslag på föreläsare och ämnen för kommande medlemsmöten samt motioner till årsmötet.

Medlemmar har rätt att inkomma med motioner och nomineringar till val av förbundsordförande och styrelse vid Svenska Barnmorskeförbundets förbundsstämma (ombudsmöte). Kontakta styrelsen Stockholms Barnmorskesällskap om du vill veta mer!

Vår styrelse (valda 2018):


Tillförordnad Ordförande

Ia Jeppsson
Barnmorska, BB Stockholm, Babygruppen Profylax, Barnmorskerådet

Sekreterare
Barnmorska, Frilans

Kassör
Frida Garell Julin
Barnmorska, Värmdö Ungdomsmottagning, Södersjukhuset AB

Ledamöter
Maria Ahlbom
Barnmorska, frilans, vik. adjunkt på Barnmorskeprogrammet KI fr o m höstterminen 2017

Anna Akselsson
Barnmorska, doktorand Sophiahemmets Högskola/Karolinska Institutet

Linda Nilsson,
Barnmorska, Liljeholmens Barnmorskemottagning

Elisabet Ulén
Barnmorska, Frilans

Revisorer
Eva Nordlund
Kajsa Westlund (suppleant)

Valberedning
Barnmorska Södersjukhuset (sammankallande)

Anna Booberg
Barnmorska, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Margareta Hagwall Stillerud
Barnmorska, Västerorts Ungdomsmottagning

 

Senast uppdaterat: 2018-06-07