Stockholms Lokalförening

Den 28 december 1885 sammankallade barnmorskan fröken Hanna Qvarsell några av huvudstadens barnmorskor för att höra om de ville bilda en förening. Man enades sig därom och den 8 februari 1886 var föreningen bildad. År 2011 firade Svenska Barnmorskeförbundet och Stockholms Barnmorskesällskap 125 år.

Stockholms Barnmorskesällskap

Barnmorskesällskapet anordnar medlemsmöten vår och höst med föredrag och diskussion, ibland temadagar samt årsmöte i april/maj. Vi hoppas att många vill komma på våra möten så att vi får tillfälle att knyta nya kontakter och diskutera de många olika ämnen som vi brinner för. Ju fler vi blir desto roligare möten får vi!

Kontakta styrelsen om det är någon särskild fråga som du vill att Barnmorskesällskapet ska arbeta med. Vi tar gärna emot förslag på föreläsare och ämnen för kommande medlemsmöten samt motioner till årsmötet.

Medlemmar har rätt att inkomma med motioner och nomineringar till val av förbundsordförande och styrelse vid Svenska Barnmorskeförbundets förbundsstämma (ombudsmöte). Kontakta styrelsen Stockholms Barnmorskesällskap om du vill veta mer!

Vår styrelse (valda 2019):


Ordförande

Barnmorska, BB Stockholm, Babygruppen Profylax, Barnmorskerådet

Sekreterare och vice Ordförande
Barnmorska, Frilans samt Salems Ungdomsmottagning på 50 procent.

Kassör

Barnmorska, Värmdö Ungdomsmottagning, Samt extra på Förlossningen på Södersjukhuset

Ledamöter
Anna Akselsson
Barnmorska, doktorand Sophiahemmets Högskola/Karolinska Institutet

Linda Nilsson,
Barnmorska, Liljeholmens Barnmorskemottagning

Elisabet Ulén
Barnmorska, Frilans, förtroendevald

Kajsa Persson Key
Barnmorska, Förlossningen Karolinska Huddinge, förtroendevald.

Anne Oksanen ,
Barnmorska, BB Stockholm- patientsäkerhetsansvarig, förtroendevald.

Sandra Rubio
Barnmorska, Capio Gynekologi Solna, förtroendevald

Revisorer
Eva Nordlund
Kajsa Westlund (suppleant)

Valberedning
Margareta Hagwall Stillerud
Barnmorska, Västerorts Ungdomsmottagning (sammankallande)

Maria Ahlbom
Barnmorska, frilans, vik. adjunkt på Barnmorskeprogrammet KI fr o m höstterminen 2017

 

 

Senast uppdaterat: 2020-02-07