Stockholms Lokalförening

Den 28 december 1885 sammankallade barnmorskan fröken Hanna Qvarsell några av huvudstadens barnmorskor för att höra om de ville bilda en förening. Man enades sig därom och den 8 februari 1886 var föreningen Stockholms Barnmorskesällskap bildad. År 2011 firade Svenska Barnmorskeförbundet och Stockholms Barnmorskesällskap 125 år.

Stockholms Barnmorskeförbund

Stockholms Barnmorskeförbund anordnar medlemsmöten vår och höst med föredrag och diskussion, ibland temadagar samt årsmöte i april/maj. Vi hoppas att många vill komma på våra möten så att vi får tillfälle att knyta nya kontakter och diskutera de många olika ämnen som vi brinner för. Ju fler vi blir desto roligare möten får vi!

Kontakta styrelsen om det är någon särskild fråga som du vill att Barnmorskeförbundet ska arbeta med. Vi tar gärna emot förslag på föreläsare och ämnen för kommande medlemsmöten samt motioner till årsmötet.

Medlemmar har rätt att inkomma med motioner och nomineringar till val av förbundsordförande och styrelse vid Svenska Barnmorskeförbundets förbundsstämma (ombudsmöte). Kontakta styrelsen Stockholms Barnmorskeförbund om du vill veta mer!

Styrelsen 2021


Ordförande

Leg Barnmorska, Högskoleadjunkt KI, barnmorska på Södertälje förlossning, representant barnmorskerådet.

Sekreterare

Leg Barnmorska, Dr i medicinsk vetenskap, Samordningsbarnmorska Region Stockholm, Högskoleadjunkt Sophiahemmets högskola, representant i barnmorskerådet.

Ledamöter

Maria Nordén Norman
Leg Barnmorska, förlossningskoordinator och skyddsombud Södertälje BB/förlossning, Regionsövergipande fackligt förtroendevald för Svenska Barnmorskeförbundet-SRAT.

Telefon anknytning 08 12324266 ( +46 70 2178204)

Ia Jeppson
Leg Barnmorska, BB Stockholm, representant i barnmorskerådet, samtalsbarnmorska Aurora, kursledare i Profylax, amningskonsult Babygruppen.

Kajsa Persson Key
Leg Barnmorska, Min barnmorska Karolinska Huddinge, förtroendevald Svenska Barnmorskeförbundet/SRAT.

Anja Lundström
Leg Barnmorska, Projektledare för mentorskapsprogram inom Neonatolgin, Karolinska Sjukhuset.

Felicia Fagerstedt
Leg Barnmorska, Förlossning/BB Nya Karolinska Solna, förtroendevald Svenska Barnmorskeförbundet/SRAT.

Kassör
Sandra Rubio
Leg Barnmorska, Capios barnmorskedrivna abortmottagning i Solna, representant i barnmorskerådet.

Revisorer
Eva Nordlund
Cecilia Lind (suppleant)

Valberedning
Linda Nilsson
Leg Barnmorska, Capio Årsta BMM

Frida Gardell Julin
Leg Barnmorska, Ungdomsmottagning Nacka

 

Senast uppdaterat: 2021-09-08