”Svensk förlossningsvård i världsklass? Ett provocerande påstående!”

Det är provocerande att som barnmorska och kvinna i reproduktiv ålder ständigt matas med utlåtandet: ”svensk förlossningsvård är i världsklass”.

Varför är det provocerande?

Jo, därför att det helt enkelt inte stämmer. Eller snarare, det krävs att just det yttrandet (i detta fall Anders Henrikssons i sin debattartikel på SVT Opinion) preciseras, för att man ska kunna avfärda det eller inte.

Oftast hänvisar man till den extremt låga mödra-och barnadödligheten som vi har i Sverige – som svar på varför vi har en förlossningsvård i världsklass.

Är det vad du syftar till Anders Henriksson?

Att kvinnor hänvisas till andra län för att föda sitt barn, att kvinnor ”väljer” planerade kejsarsnitt på grund av rädslan att inte ha en närvarande barnmorska under födandeprocessen, att kvinnor får onödiga förlossningsskador på grund av ett forcerande av födandet och att nyfödda i behov av neonatalvård skickas land och rike runt – är INTE förlossningsvård i världsklass!

Anders Henriksson påstår även att de allra flesta blivande föräldrar känner sig trygga med den vård de får.

Vad baserar du det konstaterandet på?

Som barnmorskor hävdar vi motsatsen. De allra flesta föräldrar känner sig inte trygga med förlossningsvården eftersom de sällan kan få det stöd som de har behov av.

Det finns forskning som visar mycket positiva utfall för kvinnor och familjer som erbjuds one-to-one care det vill säga, en närvarande barnmorska per födande kvinna i aktiv fas under födandet.

Idag har vi barnmorskor oftast ansvar för flera födande på en förlossningsavdelning. Vi arbetar alltså inte evidensbaserat. Det är vi ålagda att göra och vi behöver börja göra det nu!

Om SKL:s medlemsorganisationer – landstingen, på allvar vill behålla nuvarande personal och vara en attraktiv arbetsplats måste vi få arbeta evidensbaserat.

Istället för att slösa med skattebetalarnas pengar genom kortsiktiga projekt, lägg först och främst pengar på bemanning.

Tillräckligt hög personaltäthet som möjliggör one-to-one care leder i sin tur till att barnmorskor hinner gå på toaletten, äta sin lunch och ha en dräglig arbetstillvaro.

Detta leder till att vi orkar arbeta heltid och stannar kvar på arbetsplatsen.

Kompetenstappet inom dagens förlossningsvård är mycket allvarligt och i dagsläget finns det ingen möjlighet att utbilda så många barnmorskor som kommer behövas eftersom det helt enkelt inte finns tillräckligt med handledare och vårdplatser.

Med rätt barnmorskebemanning kommer de födande få minskade komplikationer då forskningen visar att kontinuerligt stöd av en barnmorska minskar behovet av medicinsk smärtlindring, minskar komplikationer för mor och barn, minskar sekundär förlossningsrädsla och inte minst ökar den positiva upplevelse som födandet kan innebära.

Dessutom främjar det amningen och föräldrar får den start de förtjänar och betalar skatt för.

Så låt oss kroka arm Anders Henriksson.

Lyssna på professionen! Ge föräldrarna rätt till basvård – en närvarande barnmorska hos varje födande kvinna.

Elin Hallgren
Leg. barnmorska, styrelseledamot Stockholms barnmorskesällskap
Maj Rydström
Leg. barnmorska, ordförande Stockholms barnmorskesällskap

Publicerad:18 maj 2017 11.36
SVT OPINION 2017-05-18

 

Lämna en kommentar