Öppet brev till Stockholms landstingspolitiker – kommer Södra BB att flytta?

Södersjukhuset har informerat om att Södra BB flyttar till Södertälje sjukhus.  Verksamheten på SÖS ska läggas ner.

Södra BB:s koncept bygger på att:
Vårdkedjan mödravård-förlossning-BB är sammanhållen.
Alla födande erbjuds kontinuerligt stöd av barnmorska.
Verksamheten ligger centralt i Stockholm och därmed är lättillgängligt för hela länets befolkning.
Personal har adekvat kompetens och erfarenhet av att arbeta med sammanhållen vårdkedja och kontinuerligt stöd.

Kommer detta att flyttas över till Södertälje sjukhus?

Sammanhållen vårdkedja?
Södertälje sjukhus har integrerad förlossning och eftervård men kommer inte erbjuda mödrahälsovård.
Södertälje har idag ingen möjlighet att erbjuda kontinuerligt stöd till alla födande kvinnor.
Verksamheten ligger inte centralt i Stockholm. Södertälje ligger i ena änden av länet och är svårt för, framförallt den icke bilburna, befolkningen att nå.
I dagens läge kan ingen av Södra BB:s personal erbjudas tjänst på Södertälje. Personalgruppen där har aldrig arbetat enligt Södra BB:s koncept.

Är sammanhållen vårdkedja efterfrågad av kvinnor? 
I Hildingsson studie från 2015 (1) visar att cirka  50 procent av de tillfrågade kvinnorna ville ha kontinuitet i vården med samma barnmorska under hela graviditeten, förlossningen och tiden efter förlossningen.  Rädsla för förlossningen var särskilt associerad med en önskan om kontinuitet med barnmorska.
Modeller som erbjuder kontinuitet i vården med en eller två barnmorskor är säkra, kostnadseffektiva och ökar chansen att få en normal förlossning, en positiv förlossningsupplevelse och eventuellt minskar rädslan för födelsen.

Vi anser att informationen om att Södra BB flyttar till Södertäljes sjukhus är helt missvisande.  Vårdkonceptet Södra BB kommer att försvinna.
Den enda alternativa förlossningsvården i Stockholm försvinner.

När kommer Stockholms landstingspolitiker stå upp för kvinnors rätt till valmöjligheter inom förlossningsvården?

Elena Bräne, Vårdsakkunnig barnmorska i SLL- sluten vård.
Catharina Zätterström, Vårdsakkunnig barnmorska i SLL- öppen vård.
Maria Sahlin, Stockholms Barnmorskesällskaps styrelse.

  1. Hildingsson et al, 2015 Sexual and Reproductive Health Care, Swedish women’s interest in models of midwifery care – Time to consider the system? A prospective longitudinal survey

 

Lämna en kommentar