Kategori “Internationellt”

2015-12-30, Internationellt, Nyheter

Hur skyddas kvinnors och flickors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter i en krisdrabbad värld? De humanitära behoven ligger på…

2015-12-21KonferensFöreningsmöte, Internationellt, Konferens

Tempot ökar för oss som arbetar med Barnmorskeförbundets stora Nordiska konferens med temat Midwives4all den 12-14 maj i Göteborg. Konferensen…

2015-11-25, Malmöhus, Internationellt, Jordemodern

Vi är två barnmorskor och tvåbarnsmammor som bor och jobbar i Skåne. Vi bestämde oss för att åka till Grekland…

2015-10-12, Internationellt, Nyheter, Samarbete

EMA Call for action statement Pregnant women and children first! Call for action by European midwives to refugee crisis. The…

2015-09-23, Kalmar, Internationellt, Jordemodern, Samarbete, Utbildning

Kalmar Barnmorskeförening besöker Tanzania – lämnar bidrag till kollegas fortbildning till lärare. Vår barnmorskeförening har under tre år samlat pengar…

2015-09-22, Forskning, Internationellt, Konferens, Samarbete

Etik, juridik, politik och klinik var aktuella ämnen på årets temadag om abort. Liksom förra gången arrangerades temadagen i samarbete Svenska Barnmorskeförbundet…

2015-09-21KonferensForskning, Internationellt, Konferens

SECOND CALL FOR ABSTRACT THE 20TH CONGRESS OF THE NORDIC FEDERATION OF MIDWIVES 12 –14 MAY 2016 IN GOTHENBURG, SWEDEN…

2015-08-25, Internationellt, Nyheter

Digital kampanj ska uppmärksamma barnmorskans roll internationellt. Den 20 augusti lanserades kampanjen “Speak up for Midwifery”. Syftet är att lyfta…