Kvinnor och flickor på flykt

Hur skyddas kvinnors och flickors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter i en krisdrabbad värld? De humanitära behoven ligger på en rekordhög nivå. Av de mer än 100 miljoner människor som idag är i behov av humanitär hjälp är majoriteten kvinnor, unga och barn. Kvinnor och flickor är särskilt utsatta för sexuellt och könsbaserat våld i humanitära kriser, i flyktingläger eller på flykt. Uppskattningsvis en fjärdedel av alla flickor och kvinnor som befinner sig i en humanitär situation blir någon gång gravida eller föder barn.

Ta del av UNFPAs rapport SHELTER FROM THE STORM: A transformative agenda for women and girls in a crisis-prone world. State of  world population 2015.

Hur kan vi bäst stärka kvinnors och flickors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter i humanitära nödsituationer?

Vilka är behoven och vilka åtgärder krävs?

Hur kan humanitära aktörer och biståndsaktörer samverka för effektivare och långsiktiga insatser till skydd för kvinnor och flickors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter?

SHELTER FROM THE STORM – State of World Population Report 2015
lanserades den 3 december 2015
.

Lämna en kommentar