Till våra medsystrar och barnmorskekollegor

Ship to Gaza i Malmö

Det är i år 8 år sedan blockaden av Gazaremsan inleddes.
På grund av blockaden har någon återuppbyggnad aldrig kommit igång. Det råder brist på de flesta basvaror i Gaza.

Genom att häva blockaden, oavsett politiska referenser, kan man få in humanitärt bistånd som läkemedel, medicinteknisk utrustning, byggnadsmaterial och reservdelar och på så sätt påbörja återuppbyggnaden av elementära saker som vatten och el verk.

Vårdpersonal som arbetar i dessa områden vittnar om att strömmen kan gå mitt under en kejsarsnittsoperation för att elverken inte fungerar. Det är otroligt basala saker som fattas inom sjukvården i Gaza:
Operationsmaterial.
Underlägg till förlossningssängar.
Instrument som barnmorsketrattar för att säkra en förlossning.

Situationen i Gaza idag innebär att barnmorskor och vårdpersonal arbetar under svåra förhållande och de kan inte garantera kvinnor och barns säkerhet.

Vi från Svenska Barnmorskeförbundet vill åberopa den internationella etiska koden för barnmorskor som tar hänsyn till kvinnor som personer med fullständiga mänskliga rättigheter. Vi söker rättvisa för alla människor och jämlikhet när det gäller tillgång till hälsovård.

Så är inte fallet för kvinnorna i Gaza. Enligt förenta nationerna är cirka 46 000 kvinnor gravida i Gaza idag, varje dag föds cirka 160 barn under mycket osäkra och riskabla förhållanden.

Svenska Barnmorskeförbundet är här idag som en partipolitisk obunden självständig organisation för att stödja och ge en symbolisk gåva och vår kollegiala uppmuntran till alla barnmorskor i Gaza.

Vi vill med denna gåva, en barnmorsketratt, inge mod och ännu mer styrka till våra kollegor och medsystrar i Gaza.

2015-05-14
Roxana Aguilar
Barnmorska
Styrelseledamot i Svenska Barnmorskeförbundet.