Jordemodern tema lokalförening – Jönköpings läns Barnmorskesällskap

Jordemodern nummer 5 Maj 2015 kommer att på olika sätt belysa barnmorskors arbete i Jönköpings län. Vi tycker att det är roligt att få berätta lite om vad som händer i vår region!

År 1902 startades Jönköpings Läns Barnmorskesällskap i Eksjö. Vi är nu många medlemmar spridda över hela länet. Vi har medlemsmöten två gånger per år, då vi brukar samla cirka 30-40 kollegor till någon spännande föreläsning.

Vår styrelsen består av barnmorskor från hela länet och vi försöker alternera platsen för våra styrelsemöten. Det är en positiv stämning i styrelsen där alla drar sitt strå till stacken.

Välkomna att läsa Jordemoderns temanummer från Jönköpings Läns Barnmorskesällskap!

Sofie Arvidsson och Lotta Landing

Lämna en kommentar