Jönköpings lokalförening

Lokalföreningen i Jönköpings län bildades 9 april 1902 i Eksjö. Mötet där åtta barnmorskor deltog, hade sammankallats av Lillie Nilsson-Wickander.

I regionen anordnas årliga föreläsningsdagar/”Barnmorskors Utveckling i Småland” i samarbete med lokalföreningarna i Jönköping, Kalmar och Kronoberg.

Barnmorskesällskapet Jönköping styrelse (2022)


Ordförande
Christina George

Sekreterare
Karin Håkansson

Kassör
Hanna Möllås

Ledamöter

Anna Maria Litzén

Charlotte Forsell

Erica Solheim

Jill Harrysson

Magdalena Hult

Senast uppdaterat: 2022-06-09