Jönköpings Lokalförening

Lokalföreningen i Jönköpings län bildades 9 april 1902 i Eksjö. Mötet där åtta barnmorskor deltog hade sammankallats av Lillie Nilsson-Wickander.

Jönköping har 219 medlemmar (2013).

I regionen anordnas årliga föreläsningsdagar/”Barnmorskors Utveckling i Småland” i samarbete med lokalföreningarna i Jönköping, Kalmar och Kronoberg.

Vår styrelse:

Ordförande:
Erica Solheim

Kassör:
Ulrica Melin

Ledamöter:
Anna Klasson
Jennie Arvidsson
Karin Allgurin
Karin Halderot
Anne-Sofie Blixt
Hanna Möllås
Linn Kragerud
Ana Maria Sainz

Senast uppdaterat: 2018-05-24