Jönköpings lokalförening

Lokalföreningen i Jönköpings län bildades 9 april 1902 i Eksjö. Mötet där åtta barnmorskor deltog, hade sammankallats av Lillie Nilsson-Wickander.

I regionen anordnas årliga föreläsningsdagar/”Barnmorskors Utveckling i Småland” i samarbete med lokalföreningarna i Jönköping, Kalmar och Kronoberg.

Barnmorskesällskapet Jönköping styrelse 2021:


Ordförande
Anai Carlsson

Sekreterare
Karin Håkansson

Kassör
Hanna Möllås

Ledamöter

Anna Klasson

Charlotte Forsell

Christina George

Erica Solheim

Estefania Olave Noori

Jill Harrysson

Magdalena Hult

Senast uppdaterat: 2021-06-01