Jönköpings lokalförening

Lokalföreningen i Jönköpings län bildades 9 april 1902 i Eksjö. Mötet där åtta barnmorskor deltog, hade sammankallats av Lillie Nilsson-Wickander.

I regionen anordnas årliga föreläsningsdagar/”Barnmorskors Utveckling i Småland” i samarbete med lokalföreningarna i Jönköping, Kalmar och Kronoberg.

Barnmorskesällskapet Jönköping styrelse 2020:


Ordförande
Anai Carlsson

Sekreterare
Karin Håkansson

Kassör
Hanna Möllås

Ledamöter

Anna Klasson

Charlotte Forsell

Erica Solheim

Estefania Olave Noori

Karin Allgurin

Linn Kragerud

Magdalena Hult

 

 

Senast uppdaterat: 2020-07-01