Jönköpings Lokalförening

Lokalföreningen i Jönköpings län bildades 9 april 1902 i Eksjö. Mötet där åtta barnmorskor deltog hade sammankallats av Lillie Nilsson-Wickander.

I regionen anordnas årliga föreläsningsdagar/”Barnmorskors Utveckling i Småland” i samarbete med lokalföreningarna i Jönköping, Kalmar och Kronoberg.

Barnmorskesällskapet Jönköping styrelse:

Ordförande:
Erica Solheim

Vice ordförande:
Anna Klasson

Kassör:
Ulrica Melin

Ledamöter:
Karin Allgurin
Karin Håkansson
Hanna Möllås
Linn Kragerud
Ana-Maria Sainz

Förtroendevalda:

Jill Andersson
Magdalena Hult
Jenny Lindblad

Senast uppdaterat: 2019-09-13