Goda levnadsvanor – ditt samtal gör skillnad!

Goda levnadsvanor – nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Samtal och rådgivning om levnadsvanor.

Goda levnadsvanor – en röd tråd genom livet.
Ditt samtal gör skillnad!

Projekt Goda Levnadsvanor pågår fram till årsskiftet 2014-2015.
Svenska Barnmorskeförbundets projekt Goda Levnadsvanor får ekonomiskt stöd av Socialstyrelsen inom ramen för Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder (2011-2014).

Lämna en kommentar