Kalendarium

Stockholm, Föreningsmöte, Samarbete

Nätverket Kollega till Kollega bjuder in till möte med nyanlända sjuksköterskor och barnmorskor. Tid och plats: Stockholm 29 mars klockan…

KonferensKonferens

7th Nordic Breastfeeding Conference March 30-31, 2017 in Oslo, Norway The Norwegian National Advisory Unit on Breastfeeding, in collaboration with Ammehjelpen, The Norwegian…

KonferensKonferens

Det gör ont där nere! Vulvasmärta utifrån ett fysiologiskt, psykologiskt och sexologiskt perspektiv. Fredag 31 mars 2017 klockan 10.00-16.00 i Stockholm…

Kristianstad, Föreningsmöte

Kristianstad Läns Barnmorskeförening  bjuder in till årsmöte den 4 april.  Lokal Hanö på CSK. Vi börjar klockan 15.00 med föreläsning…

Älvsborg, Föreningsmöte

Älvsborg och Norra Bohusläns Barnmorskeförening bjuder in till årsmöte. Tid & plats: Tisdag 4 april klockan 17.30. Borås sjukhus, förlossningens…

Utbildningsrådet

Möte med utbildningsrådet den 7 april 2017. Sammankallande Mia Barimani, förbundsstyrelsen…

Föreningsmöte, Samarbete

Nordiskt Jordemoderförbund (NJF) samlas för möte i Köpenhamn den 21-22 april 2017. I Nordiskt Jordemoderförbund – The Nordic Federation of…

Halland, Föreningsmöte

Hallands läns Barnmorskeförening bjuder in till årsmöte. När: Tisdagen den 25 april 2017 klockan 18.30. Var: Personska villan, Hallands sjukhus…