Kalendarium

Föreningsmöte

Svenska Barnmorskeförbundets förbundsstämma den 14 november 2017 i Stockholm. Förbundsstyrelsen och två representanter (röstberättigade ombud/medlemmar) från varje lokalföreningsstyrelse sammanträder. Förbundsstämman…

KonferensForskning, Konferens, Vårdfrågor

Hur ska framtidens mödrahälsovård se ut? Barnmorskeförbundet bjuder in till en temadag om Framtidens mödrahälsovård, den 15 november 2017 i…

Jordemodern, Vårdfrågor

Möte med NUB – Nationellt nätverk för ultraljudsbarnmorskor. Kontaktperson Maria Kloow. Läs om NUB i Jordemodern nr 7-8 Juli 2017…

Malmöhus, Föreningsmöte, Nyheter, Utbildning

Malmöhus läns Barnmorskeförening inbjuder till en utbildningsdag med tema Alla kvinnors hälsa. Fredagen den 17 november kl. 8.30-16.30 i Aulan…

Kristianstad, Föreningsmöte

Kristianstads läns Barnmorskeförening bjuder in till medlemsmöte med föreläsning och mat. Tid: 21 november klockan 17.00. Plats: Gynmottagningens konferensrum plan…

Jönköping, Föreningsmöte

Nu drar det åter ihop sig för årets höstmöte för Jönköpings barnmorskesällskap, se inbjudan i den bifogade filen. Anmälan senast…

Halland

Hallands läns barnmorskeförenings höstmöte.                                                                                                                         Tid & plats: Tisdagen 28 november klockan 18.30. Varbergs sjukhus. Mer info om program och lokal kommer på mail…