Förbundet — Kalendarium

Svenska Barnmorskeförbundet

Digitalt möte för lokalföreningarnas ordföranden. Klockan 17-18:30 Ansvarig: Erica Solheim  …

Internationellt

    Internationella barnmorskedagen 5 maj 2024. IDM Theme  Midwives: A Vital Climate Solution Together, we can create a more…

Allmänt

AMningsNätverket I Sverige bildades i november 2000. Nätverket består av representanter från yrkesgrupper och frivilliga organisationer som sprider kunskap om…

Svenska Barnmorskeförbundet

Digitalt möte för lokalföreningarnas ordföranden. Klockan 17-18:30 Ansvarig: Erica Solheim  …