Förbundet — Kalendarium

Svenska Barnmorskeförbundet - en del av SRAT

Förbundsstyrelsemöte digitalt…

Allmänt

Digitalt möte med utbildningsrådet. Sammankallande Li Thies-Lagergren…

Svenska Barnmorskeförbundet

Förbundsstyrelsen internat, planeringsdagar och styrelsemöte 21/1-23/1 2024…