Förbundet — Kalendarium

Föreningsmöte

Den 10-11 oktober 2022. Svenska Barnmorskeförbundets Ordförandekonferens med förbundsstyrelsen och lokalföreningarnas ordförande. Mejl med information om tid, plats och anmälan…

Utbildningsrådet

Digitalt möte med utbildningsrådet. Sammankallande Li Thies-Lagergren…

Professionellt barnmorskeforum

Professionellt barnmorskeforum för samtal och diskussion. Barnmorskor behöver en möjlighet att ta del av kunskap, dela med sig av sin…

Internationella rådet

Internationella rådet möte 7 nov klockan 16:00. Mer info: rådets ordförande och sammankallande…

Professionellt barnmorskeforum

Professionellt barnmorskeforum för samtal och diskussion. Barnmorskor behöver en möjlighet att ta del av kunskap, dela med sig av sin…