Förbundet — Kalendarium

KonferensKonferens

INSTÄLLT – se information på www.sfog.se för kommande planerade möten. I samarbete med verksamhetsområde kvinnosjukvård Lund/Malmö, Skånes universitetssjukhus och Instutionen…

Forskning, Konferens

Svenska Barnmorskeförbundets vetenskapliga konferens Reproduktiv hälsa i Stockholm 20-21 april 2021. Läs mer om konferensen Reproduktiv hälsa 2021…

KonferensFöreningsmöte, Forskning, Internationellt, Konferens

ICM 32ND TRIENNIAL CONGRESS POSTPONED  Postponement of the 32nd ICM Triennial Congress from 2020 until 30 May – 3 June 2021…