Årsmöte i Stockholms lokalförening

Välkomna på Årsmöte i Stockholms lokalförening

När: Tisdag 7/5.
Klockan: 17.30 välkomna och start med mingel.
Årsmöte endast för medlemmar startar 18.00-19.00.
19.00 börjar föreläsningar och alla barnmorskor är välkomna, se inbjudan.

Plats: Baldersgatan 1.
Tema: Menstruell hälsa och rättigheter.
Inbjudna är Anna Wängborg, Leg. Barnmorska och doktorand samt Anna Rask och Linn Lauridsen, Barnmorskestudenter som skrivit uppsats på temat.

Mat och dryck finns under kvällen.

Inför årsmötet – Nomineringar till styrelsen mejlas till .
Motioner mejlas senast 2/5 till .

Var med och påverka i Svenska Barnmorskeförbundet, Stockholms lokalförening.

Hälsar Styrelsen