Kategori “Konferens”

KonferensKonferens

Vårmötet i perinatologi 2020 den 16-17 april i Finland. Mer information, program och anmälan: www.perinatologinenseura.fi Svenska Neonatalföreningen…

KonferensKonferens

Svenska Barnmorskeförbundets konferens Reproduktiv hälsa den 18-19 maj 2020 på Clarion Hotel Sign i Stockholm. Mer information om konferensen, anmälan, avgifter…

KonferensKonferens

I samarbete med verksamhetsområde kvinnosjukvård Lund/Malmö, Skånes universitetssjukhus och Instutionen för Kliniska vetenskaper vid Lunds universitet bjuder SFOG in till…