Kategori “Konferens”

KonferensKonferens

I samarbete med verksamhetsområde kvinnosjukvård Lund/Malmö, Skånes universitetssjukhus och Instutionen för Kliniska vetenskaper vid Lunds universitet bjuder SFOG in till…

KonferensFöreningsmöte, Forskning, Internationellt, Konferens

ICM 32ND TRIENNIAL CONGRESS POSTPONED  Postponement of the 32nd ICM Triennial Congress from 2020 until 30 May – 3 June 2021…