Årsmöte 2024

Jönköpings barnmorskesällskap

Välkomnar alla medlemmar i lokalföreningen till årsmöte

2024-05-06

18:00

Vox hotel, Jönköping

Årsmötet följs av middag

Maten är subventionerad för medlemmar

100:- exkl. dryck

O.S.A. till senast 26 april