Kategori “Föreningsmöte”

Föreningsmöte

Svenska Barnmorskeförbundet förbundsstämma med val av förbundsstyrelsen och beslut om kommande verksamhetsplan. Se information från valberedningen, tidigare publicerat i Jordemodern…