Välkommen på årsmöte och föreläsning i Blekinge barnmorskeförening

 


Plats:
Torsdag 2 maj 2024 klockan 17.30 på Marinmuseum, Stumholmen i Karlskrona.
Program: Årsmöte. Föreläsning med Ola Palmgren från Blekinge Museum om ”Barnmorskans historia i Blekinge”. Mat på Skeppsgossen vid 19.00, pris buffé 229 kr (varav barnmorskeföreningen bidrar med 100 kr).
Anmälan: