Kalendarium

Föreningsmöte

Preliminärt datum för Svenska Barnmorskeförbundets förbundsstämma är den 16 november 2021. Uppdatering och mer information kommer…

Konferens

Preliminärt temadag Abort 2021 i Stockholm. Mer information kommer…

KonferensKonferens

Nordisk barnmorskekonferens i Finland 4-6 maj 2022. 1st Call for abstracts…