Kalendarium

Södermanland

Sörmlands barnmorskeförening välkomnar sina medlemmar till årsmöte.   Datum: 7/5 Tid: klockan 18 Plats: Konferensrummet Kvinnokliniken Kullbergska sjukhuset Katrineholm. Entré…

Allmänt

AMningsNätverket I Sverige bildades i november 2000. Nätverket består av representanter från yrkesgrupper och frivilliga organisationer som sprider kunskap om…

Svenska Barnmorskeförbundet

Digitalt möte för lokalföreningarnas ordföranden. Klockan 17-18:30 Ansvarig: Erica Solheim  …