Kalendarium

KonferensKonferens

I samarbete med verksamhetsområde kvinnosjukvård Lund/Malmö, Skånes universitetssjukhus och Instutionen för Kliniska vetenskaper vid Lunds universitet bjuder SFOG in till…

Kristianstad, Föreningsmöte

    Tid och plats: 22 april klockan 17.30. Plats: Gynekologimottagning CSK, konferensrummet plan 2. Program: Föreläsning om Spinning baby…

KonferensFöreningsmöte, Forskning, Internationellt, Konferens

ICM 32ND TRIENNIAL CONGRESS POSTPONED  Postponement of the 32nd ICM Triennial Congress from 2020 until 30 May – 3 June 2021…