Kalendarium

KonferensKonferens

Välkomna till en temadag om abort och abortvård arrangerad av Svensk Förening för Obstetrik & Gynekologi och Svenska Barnmorskeförbundet. Vi…

Professionellt barnmorskeforum

Om sex   Tid: 14-16. Länk publiceras i god tid före evenemanget. Barnmorskor behöver en möjlighet att ta del av…

Svenska Barnmorskeförbundet - en del av SRAT

Förbundsstyrelsemöte digitalt…

Allmänt

Digitalt möte med utbildningsrådet. Sammankallande Li Thies-Lagergren…

Svenska Barnmorskeförbundet

Förbundsstyrelsen internat, planeringsdagar och styrelsemöte 21/1-23/1 2024…

Malmöhus

Vi välkomnar våra medlemmar till årsmöte den 10/4 2024. Mer information om tid och plats kommer…