Kategori “Utbildning”

2016-06-30, Västernorrland, Stipendium, Utbildning

Alla medlemmar i Västernorrlands barnmorskesällskap har möjlighet att ansöka om medel för utbildning ur Hilma Karlssons fond. Ansökan skall vara…

2016-03-02, Nyheter, Utbildning, Vårdfrågor

Tillgången på läkare, sjuksköterskor och barnmorskor fortsätter att öka. Samtidigt är efterfrågan på personal stor, det visar Socialstyrelsens statistikrapport 2016…

2016-01-21, Stockholm, Nyheter, Utbildning

Inför examen av Sophiahemmet Högskolas första kull av barnmorskor anordnades ett mingel med posterutställning där barnmorskestudenterna presenterade sina magisteruppsatser. De…

KonferensKonferens, Utbildning

Midwifery Education for the 21st century – innovations in education, practice and regulation. 2-3 December 2016 London…

2015-09-23, Kalmar, Internationellt, Jordemodern, Samarbete, Utbildning

Kalmar Barnmorskeförening besöker Tanzania – lämnar bidrag till kollegas fortbildning till lärare. Vår barnmorskeförening har under tre år samlat pengar…

Malmöhus, Föreningsmöte, Internationellt, Utbildning

Utbildningsdag med fokus på FN:s Milleniemål 5. Föreläsare: Staffan Bergström, Roxana Aguilar, Katrin Kisswani, Monica Rosén. 15 oktober 2105 kl…

2015-05-19KonferensKonferens, Samarbete, Utbildning

Den 7-8 maj samlades barnmorskor, lärare, handledare och kliniska adjunkter från hela landet för en konferens med tema verksamhetsförlagd utbildning i…