Tillgång och efterfrågan på barnmorskor

Tillgången på läkare, sjuksköterskor och barnmorskor fortsätter att öka. Samtidigt är efterfrågan på personal stor, det visar Socialstyrelsens statistikrapport 2016.

I en ny rapport har Socialstyrelsen undersökt tillgång och efterfrågan på personal inom hälso- och sjukvården. Resultatet visar att tillgången ökade mellan år 2008 och 2013, med undantag för specialistsjuksköterskorna som minskade. Mest ökade läkarna med 10 procent, specialistläkarna med 7 procent och sjuksköterskorna med 1 procent.

Rapporten visar även att nio av tio yrkesverksamma sjuksköterskor och barnmorskor som arbetar inom hälso- och sjukvården stannar där. Alla arbetar däremot inte inom sin specialitet. Till exempel finns det indikationer på att omkring 10 procent av barnmorskorna efterhand övergår till att arbeta som sjuksköterskor.

Barnmorskor sysselsatta i hälso- och sjukvård arbetar som helhet i hög grad motsvarande en heltidstjänst, enligt Socialstyrelsens arbetstidsenkät 2015. Sysselsättningsgraden var densamma både bland yngre, under 45 års ålder som bland äldre, 45 år och äldre (Socialstyrelsen, NPS arbetstidenkät 2015).

I enkäten uppgav 28 procent av barnmorskorna upp till 45 års ålder att de var deltidssysselsatta. Motsvarande andel för barnmorskor upp till 65 års ålder var 20 procent. För samtliga barnmorskor var andelen med självrapporterad deltidssysselsättning 23 procent.

I Socialstyrelsens arbetstidsenkät uppgav 84 procent av barnmorskor sysselsatta i hälso- och sjukvård att de arbetade kliniskt med mödra- och förlossningsvård eller inom gynekologisk sjukvård. Huvudsakliga sysselsättningsområden var mödrahälsovård samt förlossningsvård.

I enkäten uppgav 11 procent att de arbetade med hälso- och sjukvård som annat än som barnmorska, främst som sjuksköterska.

Det skulle innebära att Socialstyrelsens årliga rapporter överskattar antalet barnmorskor sysselsatta inom hälso- och sjukvård. Uppgiften om 75 barnmorskor sysselsatta i hälso- och sjukvård per 100 000 invånare skulle i så fall vara runt 66 barnmorskor per 100 000 tusen invånare. De återstående är istället verksamma som sjuksköterskor, i ledande ställningar eller i andra roller.

NATIONELLA PLANERINGSSTÖDET 2016 SOCIALSTYRELSEN

 

Läs mer i Nationella planeringsstödet 2016 – Tillgång och efterfrågan på vissa personalgrupper inom hälso- och sjukvård samt tandvård. Socialstyrelsen.