Ny kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska

Svenska Barnmorskeförbundet ser över kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska. En arbetsgrupp är tillsatt och ett första möte är inplanerat januari 2016.

Barnmorskeförbundet har beslutat att se över den nuvarande kompetensbeskrivningen för legitimerad barnmorska. En nationell kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska är ett sätt att säkerställa barnmorskan kompetens och profession.

I väntan på en ny och uppdaterad kompetensbeskrivning har Svenska Barnmorskeförbundet beslutat att Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (Socialstyrelsen 2006) gäller tills vidare.

En kompetensbeskrivning bygger på ett konsensusförfarande på nationell nivå och uttrycker rekommendationer med avseende på yrkeskunnande, kompetens, förhållningssätt och erfarenhet. Kompetensbeskrivningen används som underlag för lärosäten, av verksamheter och enskilda barnmorskor.

Ansvaret för en kompetensbeskrivning för sjuksköterske- och barnmorskeprofessionen ingår inte längre i Socialstyrelsens uppdrag. Det är Svenska Barnmorskeförbundet och Svensk sjuksköterskeförening som ansvarar för kompetensbeskrivning för respektive profession. Verksamhetschefens ansvar är att säkerställa rätt kompetens i verksamheten.

Svensk sjuksköterskeförening
Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (publicerad 2017).

För mer information om ny kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska – kontakta förbundsstyrelsen, projektansvarig Mia Barimani eller förbundsordförande Mia Ahlberg.