Barnmorskor räddar livet på kvinnor i Uganda – forskning kan ge nya riktlinjer

Osäkra aborter är en av de fem vanligaste dödsorsakerna för kvinnor i fertil ålder. Ökad utbildning för barnmorskor ger effekt och resultat. Barnmorskor kan på ett säkert och effektivt sätt hantera postabortvård på landsbygden i Uganda. Forskningsresultaten kan ändra internationella rutiner – svensk forskning publicerad i tidskriften The Lancet.

Barnmorskor räddar livet på kvinnor i Uganda
Barnmorskor kan behandla kvinnor med komplikationer efter illegal abort eller missfall lika säkert och effektivt som läkare. Det visar resultatet av ett forskningssamarbete mellan Marie Klingberg-Allvin, Högskolan Dalarna, Kristina Gemzell-Danielsson Karolinska Institutet och Josaphat Byamugisha, Makerere Universitetet i Uganda.

Forskningsrapporten finns publicerad i The Lancet.
Comparison of treatment of incomplete abortion with misoprostol by physicians and midwives at district level in Uganda: a randomised controlled equivalence trial. Dr Marie Klingberg-Allvin PhD, Amanda Cleeve MSc, Susan Atuhairwe MSc, Nazarius Mbona Tumwesigve PhD, Prof Elisabeth Faxelid PhD, Josaphat Byamugisha PhD, Prof Kristina Gemzell Danielsson PhD.

Att utbilda barnmorskorna även inom postabortvård och preventivmedelsrådgivning skulle betyda att vården förbättrades avsevärt och att tillgängligheten för kvinnor skulle öka.

Marie Klingberg Allvin, barnmorska och docent vid Högskolan Dalarna.

Nya rekommendationer
Forskning om medicinsk abort och missfall kan ändra internationella rutiner.
Forskningsresultaten från två vetenskapliga studier som publicerats i The Lancet väntas ligga till grund för internationella rekommendationer vid behandling av abort och missfall och kan komma att förändra klinisk praxis i Sverige.
Den ena studien visar att det går att byta ut den efterkontroll som i dag rekommenderas vid medicinsk abort mot ett graviditetstest som kvinnan gör själv i hemmet. Den andra studien visar att barnmorskor på ett säkert och effektivt sätt kan hantera misslyckade aborter och missfall på landsbygden i Uganda.