Kategori “Utbildning”

Malmöhus, Föreningsmöte, Nyheter, Utbildning

Malmöhus läns Barnmorskeförening inbjuder till en utbildningsdag med tema Alla kvinnors hälsa. Fredagen den 17 november kl. 8.30-16.30 i Aulan…

Utbildning, Utbildningsrådet

Utbildningsrådet möte och arbetskonferens i Stockholm 5-6 oktober. Sammankallande är Mia Barimani…

2017-08-16, Forskning, Samarbete, Utbildning, Vårdfrågor

Välkommen till ett utbildningsprogram för ökad kunskap inom svensk förlossningsvård om förlossningars påverkan på bäckenbottens strukturer. Bäckenbottenutbildning.se – nytt utbildningsprogram…

KonferensFöreningsmöte, Konferens, Utbildning, Vårdfrågor

Barnmorskeförbundets årliga Chefskonferens  den 4-5 december 2017 på Värdshuset Lasse Maja konferens i Barkaby. Program (med reservation för ändringar) Måndag 4…