Kompetenssatsning om könsstympning av flickor och kvinnor

Socialstyrelsen har tagit fram en webbutbildning och handledningsmaterial om könsstympning av flickor och kvinnor. Webbutbildningen är avgiftsfri och finns tillgänglig på Socialstyrelsens hemsida.

Socialstyrelsen har tagit fram en webbutbildning som i första hand vänder sig till sjuksköterskor, barnmorskor eller läkare eller andra som också möter flickor och kvinnor som har utsatts för – eller riskerar att bli könsstympade. Även samhällskommunikatörer som arbetar med information till nyanlända kan ha nytta av webbutbildningen.
Läs mer om webbutbildningen på Socialstyrelsens hemsida.

Det behövs ökad kompetens i landsting och kommuner om könsstympning av flickor och kvinnor. Därför anordnade Socialstyrelsen, Länsstyrelsen i Östergötland och Sveriges Kommuner och Landsting en konferens för att informera och sprida nya vägledningar och kunskapsstöd. Konferensen hölls den 5 februari 2015.
Ta del av presentationer från konferensen.

Lämna en kommentar