Temadag Abort 2019

Välkomna till en temadag om abort arrangerad i samarbete Svenska Barnmorskeförbundet och SFOG.

Anmälan: är öppen – länk  till webbanmälan finner du här.

Fredag 24 maj 2019 klockan 9.30-16.00
Lokal ABF-huset, Z-salen, Stockholm

Program – med reservation för ändringar.

Registrering, kaffe och smörgås från klockan 09.30. Programmet startar klockan 10.00.

 • Välkomna! Mia Ahlberg ordförande Svenska Barnmorskeförbundet och Eva Uustal ordförande SFOG
 • Patientperspektiv på abort
  Julia Wiklund
 • Statens medicinsk-etiska råds rapport om sena aborter
  Ingemar Engström, Sakkunnig SMER, Överläkare i barn- och ungdomspsykiatri i Örebro
 • Rättsliga rådets handläggning aborter efter v20
  Lena Marions docent
 • Hjärnans utveckling hos prematurfödda vid gränsen för viabilitet
  Ulrika Ådén professor neonatolog
 • Feticid fördelar- risker
  Ingrid Sääv gynekolog överläkare
 • Kan rutinultraljudet göras tidigare än v.18?
  Eva Bergman ordf. Ultra-Arg
 • Begreppet Livsduglighet ur ett juridiskt perspektiv
  Sara Bäckström förbundsjurist RFSU

Lunch

 • Högerradikala och nationalistiska partiers syn på sexualitet och kvinnors rättigheter i Sverigen, Norden och Europa
  Hans Linde förbundsordförande RFSU
 • Konsensusdokument och omvårdnadsriktlinje vid senabort
  Kristina Gemzell professor, Helena Kopp Kallner docent, Sandra Rubio barnmorska och Catharina Zätterström barnmorska (SFOG och Svenska Barnmorskeförbundet)

Kaffe

 • Spiralinsättning efter abort
  Sara Hogmark gynekolog överläkare
 • Preventivmedelsrådgivning i samband med abort
  Helena Kilander barnmorska PhD

Avslutande diskussion. Programmet slutar klockan 16.00.


Anmälan senast 17 maj  – länk  till anmälan finner du här.