Tillgång och efterfrågan på legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Nationella planeringsstödet 2017 statistikrapport presenterar tillgång och efterfrågan på personal inom hälso- och sjukvård och tandvård – legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

Socialstyrelsen har under 2016 påbörjat en utveckling av det nationella planeringsstödet (NPS). Målet är att bättre tillgodose huvudmännens behov av underlag för sitt arbete med planering och utveckling av kompetensförsörjning i sin verksamhet, enligt de riktlinjer som lades fast i regeringens uppdrag om stöd till landstingens planering av kompetensförsörjning (S2015/07804/FS).

Tillgången på barnmorskor, sjuksköterskor och läkare sysselsatta i hälso- och sjukvård har, i förhållande till befolkningen, ökat över tid, med undantag för de specialiserade sjuksköterskorna. Det relativa antalet yrkesutövare, beräknat per 100 000 invånare, ökar dock långsammare än under tidigare år.

I förhållande till befolkningen har tillgången på barnmorskor sysselsatta i hälso- och sjukvård ökat med en procent mellan 2009 och 2014. Mellan 2013 och 2014 har antalet emellertid minskat med 0,3 procent.

Efterfrågan på hälso- och sjukvårdspersonal fortsätter att tillta. Efterfrågan överstiger tillgången för barnmorskor, för alla specialiserade läkare samt för både specialiserade och icke specialiserade sjuksköterskor. Även inom tandvården överstiger efterfrågan tillgången för tandläkare och tandhygienister, men obalansen är mindre påtaglig än inom övrig hälso- och sjukvård.

Nationella planeringsstödet 2017 – Tillgång och efterfrågan på vissa personalgrupper inom hälso- och sjukvård samt tandvård, Socialstyrelsen.