Chefskonferens 4-5 december 2017

Barnmorskeförbundets årliga Chefskonferens  den 4-5 december 2017 på Värdshuset Lasse Maja konferens i Barkaby.

Program (med reservation för ändringar)

Måndag 4 december
Registrering: Klockan 09.00-10.00.

Inledning och information från förbundsstämman
Mia Ahlberg, förbundsordförande

Kompetensbeskrivning för barnmorskor – förbundets arbete
Mia Barimani, med dr, förbundsstyrelsen

Verksamhetsutveckling i vården
Företeelse och komplexitet i medarbetar- och chefsperspektiv
Nomie Eriksson, barnmorska docent i företagsekonomi och Thomas Andersson bitr. professor företagsekonomi, Högskolan i Skövde

Barnmorskebemanning och förändringsarbete
Eva Herlenius, vårdenhetschef, Östra sjukhuset Göteborg och
Marianne Weichselbraun, vice ordförande Barnmorskeförbundet/barnmorska Östra sjukhuset

Vårdmodell Barnmorska hela vägen
Ulrika Sjöstrand, projektledare, Västernorrlands läns landsting

Kvällsföreläsning: Lust i arbetslivet, Hanna Möllås, barnmorska och sexolog

Tisdag 5 december

Studenternas upplevelse av verksamhetsförlagd utbildning
Lena Bäck, barnmorska doktorand

Ny i arbetslivet: positiv utmaning eller överväldigande upplevelse
Ann Rudman, fil dr Karolinska institutet

Modell för eftervård
Susanne Åhlund, doktorand, projektledare Levnadsvaneprojektet

Utvärdering
Avslutning klockan 15.00.

Pris & anmälan via länk Min sida – Evenemang – barnmorskeforbundet.se

Välkommen!
Mer information och frågor: .

Information om konferensanläggningen  www.lassemaja.se
Pendeltåg: 15 minuter från Stockholm City mot Kungsängen/Bålsta, till station Barkarby.Om du kommer från Arlanda, byt pendeltåg på station Odenplan.
Planera din resa på www.sll.se
Bil: E18, avfart trafikplats 155 Barkarby eller trafikplats 156 Hjulsta.
Under åren har Barkarbyområdet byggts ut och här växer nu fram en helt ny stadsdel, Barkarbystaden. Nära till shopping på Barkarby Outlet.