Kategori “Samarbete”

2013-11-20, Konferens, Nyheter, Samarbete

Den 13 och 14 november 2013 samlades över 60 chefer på Hasseludden. Alla barnmorskor och chefer på olika nivåer inom sexuell…

2013-11-12, Forskning, Konferens, Samarbete

Årets konferens i Reproduktiv hälsa bjöd på två fantastiska dagar med rykande aktuell forskning, inspirerande omvärldsanalyser, workshops och teaterföreställning om…

KonferensAllmänt, Konferens, Samarbete

Årets chefskonferens på Hasseludden den 13-14 november. En konferens för dig som är chef inom sexuell & reproduktiv hälsa. Plats…

KonferensAllmänt, Konferens, Samarbete

Årets chefskonferens är på Hasseludden, Yasuragi den 13-14 november. En konferens för dig som är chef inom sexuell & reproduktiv hälsa…

2013-10-01, Nyheter, Samarbete

Projekt Midwives in Bangladesh 2013. Den 6 september träffades för första gången hela projektgruppen och representanter för Barnmorskeförbundet i Sverige…

2013-06-25, Stockholm, Nyheter, Samarbete

Vill påminna er Stockholmsbarnmorskor att nominera till vårdsakkunnig i reprorådet. Vi har förträffliga Catharina Zätterström men hon är ganska ensam. Vi…