Kategori “Samarbete”

Älvsborg, Föreningsmöte, Samarbete

Föreläsningskväll den 3 mars klockan 18.30 i Elin Odencrantzsalen Borås sjukhus. Fistulasjukhuset informerar om sin verksamhet. Kostnad 50 kronor inklusive…

2014-01-14, Allmänt, Konferens, Nyheter, Samarbete

Barnmorskeförbundets ordförande Ingela Wiklund deltar i paneldebatten ”Hur får vi en bättre sjukvård? ” den 1 februari på Handelshögskolan i…

2013-12-20, Allmänt, Nyheter, Samarbete

I broschyren ”Testa dina levnadsvanor” kan Du själv testa dina levnadsvanor – tobak, alkohol, fysisk aktivitet och mat. ”Testa dina…

KonferensKonferens, Samarbete

Temadag Abort den 21 mars på ABF-huset i Stockholm. Konferensen arrangeras i samarbete med SFOG. Pris: 1000 kronor, inkluderar kaffe…

2013-11-20, Konferens, Nyheter, Samarbete

Den 13 och 14 november 2013 samlades över 60 chefer på Hasseludden. Alla barnmorskor och chefer på olika nivåer inom sexuell…

2013-11-12, Forskning, Konferens, Samarbete

Årets konferens i Reproduktiv hälsa bjöd på två fantastiska dagar med rykande aktuell forskning, inspirerande omvärldsanalyser, workshops och teaterföreställning om…

KonferensAllmänt, Konferens, Samarbete

Årets chefskonferens på Hasseludden den 13-14 november. En konferens för dig som är chef inom sexuell & reproduktiv hälsa. Plats…

KonferensAllmänt, Konferens, Samarbete

Årets chefskonferens är på Hasseludden, Yasuragi den 13-14 november. En konferens för dig som är chef inom sexuell & reproduktiv hälsa…