Abortdag

Temadag Abort den 21 mars på ABF-huset i Stockholm.
Konferensen arrangeras i samarbete med SFOG.

Pris: 1000 kronor, inkluderar kaffe samt lunchwrap.
Plats: ABF-huset Sveavägen 41, Stockholm.
För kommunikationer se sl.se.
Program: Här hittar du mer information och program.
Frågor: Kontakta på Barnmorskeförbundets kansli.

Temadag Abort riktar sig till professionen, medlemmar i SBF och SFOG, kliniskt verksamma och chefer inom abortvård. Det är inte öppet för allmänheten. Vi har inbjudna gäster av professionella som arbetar eller forskar inom abortvården.