Nominera vårdsakkunnig barnmorska!

Vill påminna er Stockholmsbarnmorskor att nominera till vårdsakkunnig i reprorådet. Vi har förträffliga Catharina Zätterström men hon är ganska ensam. Vi lyckades driva igenom ytterligare en vårdsak som kan jobba mer mot förlossningsvården då CZ framför allt är insatt i MHV mm.  En valberedning i SLL kommer att ske och nu ska vi nominera flera barnmorskor till denna post.

Vi söker en barnmorska med skinn på näsan och som kan stå upp för barnmorskeprofessionen. Bra med akademiska meriter. Ja allt tänkbart! Någon som fortfarande är ”på golvet” eller väldigt nära. Någon som har framtidsvisioner och vågar tänka nytt. Som har kommit en bit på väg i forskandet. Tänk brett. Vi i Strategigruppen kan eventuellt behövas till annat och vi måste vara smarta nu. Arbetsbördan är inte så betungande. Cirka 2 möten/ termin samt några möten till om det dyker upp något. Man bör hålla sig orienterad i Stockholms förlossningsvård och vara med och skriva årsrapporten med resten av reprorådet. Man ska lyssna och ha koll och föra vår talan.

Nominera senast 2/9 2013
Fråga personen ifråga. Skriv hur, varför och det du vet om kvalifikationer.
Skicka till   eller