Förbundets årliga chefskonferens

Den 13 och 14 november 2013 samlades över 60 chefer på Hasseludden. Alla barnmorskor och chefer på olika nivåer inom sexuell och reproduktiv hälsa.  Årets konferens handlade om att vara ledare och chef i organisationer som ständigt förändras.

Vad går att påverka? När måste professionen protestera? Hur kan man göra för att lyfta och driva en aktuell fråga? Hur skapar vi hållbara organisationer som klarar av organisationsförändringar, nya managementfilosofier och ekonomiska åtstramningar? Går det? Är chefen ledare eller kontorist? Hur fungerar hjärnan och hur bör en arbetsplats utformas för att vi ska må bra, orka arbeta och vara effektiva?

Ta del av programmet och medverkande föreläsare.

Vad utmärker en organisation som klarar organisationsförändringar, rationaliseringar och nya managementfilosofier? Nomie Eriksson, barnmorska fil dr, och Stefan Tengblad, professor, institutionen för teknik och samhälle, Högskolan i Skövde.

Graviditetsregistret – när tre blir ett. och Patientinformation Graviditetsregistret. Kerstin Petersson, barnmorska och doktorand.

Lämna en kommentar