Chefskonferens

Årets chefskonferens på Hasseludden den 13-14 november. En konferens för dig som är chef inom sexuell & reproduktiv hälsa.

Plats: Hasseludden Yasuragi, Nacka.
Torsdag den 14 november börjar programmet klockan 09.00.
Konferensen avslutas klockan 15.00.

Program för bägge dagarna hittar du här!
Ur programmet: Hur får vi en organisation som klarar organisationsförändringar, rationaliseringar och nya managementfilosofier? Hjärnan och beslutsfattande. Nu är det nog rörelsen. Det nya Graviditetsregistret. Goda levnadsvaneprojektet.

Frågor, kontakta