Studiecirkel i bilförlossning – ett aprilskämt?

Är det första april idag? ABF i Sollefteå startar en studiecirkel i bilförlossning för blivande föräldrar. Nyheten är inget aprilskämt utan det är på största allvar denna utbildning ska starta. Intentionen är god och kommer från två barnmorskor som vill utbilda och informera hur partnern till den födande ska agera i händelse av att hon inte hinner fram till förlossningen i tid och föder i bilen. Målet är trygga föräldrar. Orsaken till denna studiecirkel är dock mycket problematisk.

Många barnmorskor har erfarenhet av att tala med en partner i telefonen och vägleda hen om vad som ska göras om bebisen har bråttom ut. Vi vet också att detta i slutänden kan bli en fantastisk och rolig historia men att det ofta upplevs som mycket skrämmande och inte var det som varken kvinnan eller partnern ville.

Om en studiecirkel kan råda bot på oro och en skrämmande upplevelsen vet vi inte.

Det är inte en slump att detta händer i Sollefteå eftersom BB ska stängas. Att detta oroar kvinnor mycket har varit tydligt i den allmänna debatten. Att behöva resa långa sträckor under värkarbete är ingenting som kvinnor vill, ännu mindre föda i bilen. Att landsting väljer att stänga förlossningsavdelningen och inte vård som går att planera är mycket märkligt för oss barnmorskor i Sverige.

Att föda ett barn kan man inte skjuta upp och en kvinnas behov av plats och god vård ska inte nedprioriteras, det är basvård liksom all annan akutsjukvård.

Barnmorskor har också varit starkt kritiska till nedläggningen och dess konsekvenser eftersom vi vet att stress är negativt både under graviditeten och under förlossningsarbetet. Att vi nu har en situation där människor ska förbereda sig på bilförlossningar på grund av långa avstånd är ett tydligt tecken på att någonting är fel i vårt sätt att organisera svensk förlossningsvård.

Svenska Barnmorskeförbundet ska snart träffa Gabriel Wikström och påtala att Sverige behöver en nationell översyn kring vad kvinnor har rätt till för vård i samband med graviditet och förlossning. Vi kommer också ge förslag på möjliga lösningar som sätter kvinnors rättigheter i samband med graviditet och förlossning i centrum, där ingår inte bilförlossningar.

Mia Ahlberg,
ordförande Svenska Barnmorskeförbundet

Artikeln är tidigare publicerad på SvT Opinion 2017-01-16.

God vård i samband med barnafödande (2014).

10 punkter för jämlik kvinnovård (2015).

Debatt SvD: Barnmorskeförbundet kräver nationell översyn av mödra- och förlossningsvården. (2016)